InloggenEnquête
Nut en noodzaak
 


 

> Lees de brochure


 

> Nieuwsbrief maart 2013


 
 
De pilotstudie ‘Project Epilepsieconsulent’ begint aan haar finale

 
Drie jaar geleden is op initiatief van de Epilepsie Vereniging Nederland, het Nationaal Epilepsie Fonds en de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland het Project Epilepsieconsulent gestart.

Kernfunctie van de epilepsieconsulent is om vroeg in het traject van behandeling, meteen na het stellen van de diagnose, het gesprek aan te gaan met de patiënt over de impact die de diagnose epilepsie heeft of kan hebben.
Uitgangspunt is om de patiënt de regie in eigen hand te laten behouden.

Doel van het project is om deze nieuwe functie standaard onderdeel van de epilepsiezorg te maken. Het project zit nu in de eindfase en het is tijd om de functie, als deel van de epilepsiezorg, gefinancierd en geaccepteerd te krijgen.

Met de vijf grote zorgverzekeraars (Achmea, Agis, Uvit, CZ en Menzis) zijn gesprekken gaande over structurele financiering van de functie. Men is positief en stelt drie voorwaarden voordat men tot een eindoordeel kom
In onze contacten met de zorgverzekeraars over de implementatie van de epilepsieconsulent, als nieuwe functie in de epilepsiezorg, worden drie punten van belang geacht.

1. De professionals moeten zich uitspreken over de toegevoegde waarde van de epilepsieconsulent.
Stand van zaken
De betrokken artsen, patiënten, management van de ziekenhuizen en epilepsieconsulenten hebben zich in het Nivel rapport onomwonden uitgesproken over de epilepsieconsulent als onmisbare schakel in goede epilepsiezorg.

2. De nieuwe functie moet worden ondersteund door een visiedocument van de patiëntenvereniging.
Stand van zaken
Tijdens haar algemene ledenvergadering heeft de Epilepsie Vereniging Nederland het visiedocument >
Goede zorg voor mensen met epilepsie vanuit patiëntenperspectief’< gepresenteerd.
Uitgangspunt van het document is de dialoog tussen de kundige professional en de geïnformeerd, actieve patiënt. Waar de patiënt onvoldoende in staat is deze rol te vervullen, wordt hij vanaf het moment van diagnose gecoacht door de epilepsieconsulent.

3. De resultaten van het Nivel-onderzoek (Nivel = Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) moet de ontwikkeling van deze functie onderbouwen.
Stand van zaken
20 april 2011 vond een presentatie plaats van de resultaten van het Nivel onderzoek.
Waar in de titel van het document ‘De epilepsieconsulent: een onmisbare schakel in de zorg?’ nog een vraagteken staat, wordt op de eerste bladzijde antwoord gegeven op deze vraag.
Citaat: ‘De epilepsieconsulent is een belangrijke zo niet onmisbare schakel tussen de patiënt en de behandelaar voor het realiseren van integrale, kwalitatief hoogwaardige epilepsiezorg.’
  


W
e zijn er nog niet, maar we maken nu grote stappen voorwaarts.
Stappen die we in ieder geval gaan nemen zijn:
  
1. Aansturen op een positief eindoordeel van de zorgverzekeraars. De elementen die daar voor nodig zijn, zijn voorhanden.
2. De zorg van de epilepsieconsulent in alle ziekenhuizen die meegedaan hebben aan de pilotstudie structureel maken.
3. De pilot ziekenhuizen uitbreiden naar ziekenhuizen die ook goede-epilepsiezorg willen leveren.
4. Onder auspiciën van het Nationaal Epilepsie Fonds en de Epilepsie Vereniging Nederland starten met een tweede training Epilepsieconsulent (planning: september 2011)
5. Een verkorte uitgave van het Nivel rapport zal breed onder patiënten en professionals worden verspreid.

 

 

Rotterdam, 22 april 2011.
Theo Heisen, projectleider.